Micheal Wade - Menestyksen perintö osa 3

Digistrategiasta digitalisaation mahdollistajiin

Organisaatioiden tulee ymmärtää, että digitaalinen transformaatio tarkoittaa paljon muutakin kuin vain teknologiaa. Muutos tulee tuoda organisaatioon sisälle, sulauttaa toimintatapoihin ja ottaa käyttöön.

“Todellinen muutos kohdistuu organisaatioon, vaikka digitaalinen teknologia on transformaation lähtökohta.” Michael Wade

Kehittämämme Digitalisointipiano-malli jakaa organisaatiomuutoksen kymmeneen eri osa-alueeseen, joista jokaiseen muutos kohdistuu. Nämä osa-alueet jaetaan kolmeen kategoriaan, jotka ovat

  • digitaalinen strategia,
  • digitaalinen sitoutuminen ja
  • digitalisaation mahdollistajat.

Organisaatioiden tulee luoda jonkinlainen digitaalinen strategia, joka sisältää vähintään ne arvonmuodostustekijät, joilla organisaatio kilpailee.

Toinen digitaalisen strategian osa-alue, joka organisaation tulee ymmärtää, on markkinointistrategia. Miten markkinat saavutetaan? Käytetäänkö suoramyyntiä, jakelukanavia tai esimerkiksi sähköisiä kauppapaikkoja?

Kolmas digitaalisen strategian osa-alue on tuote itsessään. Organisaatioiden tulee kysyä: Kuinka pitkälle digitalisoitu meidän tuotteemme täytyy olla?

“Organisaatiot eivät voi vain digitalisoida tuotettaan ja odottaa, että digitaalinen transformaatio tapahtuu itsestään.” Michael Wade

Toinen kategoria on digitaalinen sitoutuminen ja olemme jakaneet myös sen kolmeen osa-alueeseen: sitoutuminen työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppanien kanssa.

Digitalisaatio voi tapahtua enemmän tai vähemmän näillä kaikilla osa-alueilla. On hyvä muistaa, että pelkästään sosiaalisen median strategia ei riitä asiakkaiden sitouttamiseen. On hienoa, jos tällainen strategia on olemassa, mutta yksinään se tuskin tuo organisaatiolle haluttuja tuloksia.

Kolmas kategoria ovat digitaaliset mahdollistajat. Nämä ovat organisaation sisäisiä tekijöitä, joita tulee hallita, jotta organisaatiomuutos onnistuu.

Ensimmäinen digitalisaation mahdollistaja on organisaatiorakenne. Tämä on erittäin vaikea alue perinteisille organisaatioille. Organisaatiorakenne on usein digitaalisen transformaation este erityisesti silloin, jos organisaatio on erittäin voimakkaasti siiloutunut, ja digitaalinen transformaatio leikkaa siilojen läpi ja rikkoo olemassa olevat rakenteet. Organisaatiorakenne on se asia, jota tässä kohtaa on hyvä miettiä.

Toinen digitalisaation mahdollistaja ovat sisäiset prosessit. Olennainen kysymys on, kuinka paljon sisäisiä prosesseja voidaan digitalisoida?

Kolmas digitalisaation mahdollistaja on luonnollisesti tietohallintoyksikkö. On totta, että digitaalinen transformaatio ei koske pelkästään teknologiaa, mutta, jos organisaation IT-infrastruktuuri ei ole vakaa ja muuntautumiskykyinen, organisaatiolla tulee olemaan suuria vaikeuksia muuttua.

Viimeinen yrityksen sisäinen osa-alue, jota tulee miettiä, on organisaatiokulttuuri ja opitut ajattelutavat. Avainhenkilöt sellaisissa organisaatioissa, joissa on käynnissä digitaalinen transformaatio, toteavat usein, että muutoksen suurin este on nimenomaan kulttuuri. Organisaation kulttuurin on muututtava, jotta digitalisoituminen on mahdollista.

Vinkki johtajalle: Digitaalinen transformaatio kohdistuu kaikkiin organisaation osa-alueisiin, ei vain teknologiaan.

Muutoksen tavoitteena on usein ketterämpi ja kilpailukykyisempi organisaatio, joten aloita määrittelemällä digitalisaatio ja kuvaa digistrategia. Tämän jälkeen tunnista digitalisaation mahdollistajat ja sitouta ihmiset muutokseen.

Vaadi modernia tietohallinnon johtamista ja rakenna yhteisiä kyvykkyyksiä, joita kaikki liiketoiminta-alueet voivat hyödyntää. Näin poistat käytännön esteitä muutoksen tieltä ja annat ihmiselle mahdollisuuden keskittyä muihin muutoksen osa-alueisiin teknologian sijaan.

Lue edelliset osat täältä!

Michael Wade

”Määrittelen digitaalisen liiketoiminnan transformaation organisaation muutoksena, jossa digitaalisia teknologioita hyödyntäen parannetaan tehokkuutta.

Tämä määritelmä on yksinkertainen, mutta vaikea omaksua täydellisesti.

Jotkut toimialat ovat jääneet jälkeen, kun toiset ovat olleet suunnannäyttäjiä.

Loppujen lopuksi digitaalisuudesta tulee ‘uusi normaali’.”