Michael Wade – Menestyksen perintö osa 1.

Michael Wade toimii sveitsiläisen johtamiskorkeakoulu IMD:n innovaatioiden ja strategian professorina sekä Ciscon Digitaalisen transformaation puheenjohtajana.

Wade on tutkimustyössään selvittänyt miten erityisesti suuret yritykset ja organisaatiot pystyvät ymmärtämään oman toimintaympäristönsä muutoksia ja uhkia, mutta myös samalla varautumaan muutokseen.

Digitaalinen pyörre

Tänä päivänä monet yritykset pohtivat, miten niiden pitäisi reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Näen, että digitalisaation ympärillä on niin suuri hype, että organisaatiot voivat helposti joutua ansaan. Organisaatiot voivat alkaa kuvitella, että niiden täytyy muuttaa kaikki omassa toiminnassaan pärjätäkseen myös jatkossa.

“Väite, että me tuhoudumme, jos emme tänään muutu digitaalisiksi, ei pidä paikkaansa jokaisen yrityksen kohdalla.” Michael Wade

Olemme tehneet IDM:ssä paljon tutkimustyötä digitaalisuuteen liittyen ja olemme huomanneet, että eri toimialoilla on hyvin erilaiset alttiudet joutua digitaalisen häiriön tai disruption kohteeksi.

Osa toimialoista on jo muutoksen keskellä ja niillä on erittäin kova paine muuttua. Me kuvaamme tätä toimintaympäristön muutosta ja muutospainetta pyörteenä, jossa jotkin toimialat ovat lähempänä muutoksen keskusta, kun toiset ovat vasta muutoksen reunalla.

Digitaalisuuden pyörteen keskustassa olevat toimialat ovat tyypillisesti sellaisia, joissa itse tuote voidaan digitalisoida tai toimittaa digitaalisia kanavia apuna käyttäen. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi teknologia tuotteet, kaupan palvelut, media ja viihde, finanssitoimiala, matkailu- hotelli ja ravintola-ala ja koulutus.

Joillain toimialoilla itse fyysistä tuotetta ei pystytä muuttamaan digitaaliseksi kovinkaan helposti. Näitä toimialoja ovat esimerkiksi öljy- ja kaasuala, energia-ala, terveydenhuolto, apteekit ja valmistavateollisuus.

Nämä toimialat ovat ennemminkin digitaalisen pyörteen reunoilla ja ne ovat vähemmän haavoittuvia, eikä niillä ole yhtä näkyviä paineita muuttua.

“Vaarana perinteisillä toimialoilla on olettaa olevansa turvassa.” Michael Wade

Mikä tahansa toimiala voidaan hyvin nopeasti vetää pyörteen keskustaan. Tällaisen muutoksen voi käynnistää jokin digitaalinen teknologia, tekniikka tai liiketoimintamalli.

Esimerkiksi taksiala on vanha ja käytetty esimerkki, mutta erittäin mielenkiintoinen. Kun ajattelee takseja, niin ensimmäisenä ei ajattelisi, että tämä toimiala olisi altis murrokselle. Kuitenkin voimme nähdä, että taksiala on hyvin selvästi käynyt läpi muutoksen. Toinen hyvä esimerkki on hotelliala.

Vaikka organisaatiot eivät vielä näkisi välitöntä uhkaa, niiden pitäisi silti olla paremmin valmistautuneita. Valmistautuneina organisaatiot voivat sitten nopeasti reagoida uuteen tilanteeseen, jos ne sitten jossain vaiheessa kiskaistaan muutoksen pyörteeseen.

 

Vinkki johtajalle: Valmistaudu itse muutokseen ja kasvata organisaatiosi muutoskyvykkyyttä.

Ensimmäinen asia valmistautumisessa on, että johtajat ja ylin johto tunnistavat näkevät ja ymmärtävät digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet.

Organisaatiot, jotka ovat valmistautuneita, pystyvät todennäköisemmin reagoimaan, kun murros iskee tai esimerkiksi asiakaskäyttäytyminen muuttuu.

Toinen tärkeä asia valmistautumisessa on, että organisaation luodaan muutoskyvykkyyttä. Muutoskyvykkyys vaatii johtamisen, toimintakulttuurin ja ajattelumallien uudistamista.

”Määrittelen digitaalisen liiketoiminnan transformaation organisaation muutoksena, jossa digitaalisia teknologioita hyödyntäen parannetaan tehokkuutta.

Tämä määritelmä on yksinkertainen, mutta vaikea omaksua täydellisesti.

Jotkut toimialat ovat jääneet jälkeen, kun toiset ovat olleet suunnannäyttäjiä.

Loppujen lopuksi digitaalisuudesta tulee ’uusi normaali’.”

Hei! Lisää sisältöä julkaistaan lähiaikoina!

Haluatko ilmoituksen, kun uudet sisällöt ovat luettavissa?[mc4wp_form id=”148″]