Osa 1 - Menestyksen perintö

Michael Wade toimii sveitsiläisen johtamiskorkeakoulu IMD:n innovaatioiden ja strategian professorina sekä Ciscon Digitaalisen transformaation puheenjohtajana.

Wade on tutkimustyössään selvittänyt miten erityisesti suuret yritykset ja organisaatiot pystyvät ymmärtämään oman toimintaympäristönsä muutoksia ja uhkia, mutta myös samalla varautumaan muutokseen..

Osa 2 - Ketteryys ja nopea toimeenpano

Kaikkien organisaatioiden tulisi pohtia muutosta, vaikka ne eivät juuri sillä hetkellä näkisikään välitöntä uhkaa.

Organisaatioiden tulisi kysyä itseltään, miksi muuttua.

Organisaatioiden tulisi myös ymmärtää, onko niillä tarve muuttua lyhyellä, keskipitkällä vai pitkällä aikavälillä.

Osa 3 - Digistrategiasta digitalisaation mahdollistajiin

Organisaatioiden tulee ymmärtää, että digitaalinen transformaatio tarkoittaa paljon muutakin kuin vain teknologiaa.

Muutos tulee tuoda organisaatioon sisälle, sulauttaa toimintatapoihin ja ottaa käyttöön