Kuusi asiaa, jotka opin johtajilta digimuutoksesta

Digimuutos.fi -kirjassa kerrotaan suomalaisista johtajista ja positiivisessa hengessä heidän organisaatioidensa onnistuneista muutoksista!

Olemme pitkin kevättä haastatelleet johtajia, jotka ovat vieneet omassa organisaatiossaan läpi digitaalisen transformaation.

Tässä on kuusi asiaa, jotka opin johtajilta digimuutoksesta.

 

1. Digimuutos käynnistää ajattelun muutoksen

Digitaalisien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen onnistuu lyhyemmässä ajassa kuin vastaavien fyysisien tuotteiden kehittäminen.

Yritykset seuraavat markkinoiden ja teknologian muutoksia ja hyödyntävät tietoa omassa organisaatiossaan.

Nämä muutokset tuotavat asiakaskokemuksen ja ketteryyden entistä tärkeämmiksi osiksi organisaatioita ja päätöksen tekoa.

2. Teknologia on helpointa ja kulttuuri vaikeinta digimuutoksessa

Johtajat kokivat, että digimuutoksessa teknistä työtä vaikeampaa oli organisaation kulttuurin muutos.

Tämä vaati muutoksia organisaation prosesseihin, kyvykkyyksiin, päätöksen tekoon ja rooleihin.

3. Organisaatiot hyödynsivät kumppaniverkostoja edetäkseen nopeasti

Useat haastattelemamme johtajat kokivat, että tarvittavien kyvykkyyksien rakentaminen omaan organisaatioon olisi vienyt liian kauan aikaa.

Organisaatiot olivat hyödyntäneet kumppaniverkostoja saadakseen käyttöönsä tarvittavat kyvykkyydet nopeasti.

4. Edelläkävijä yritysten johtajat sietävät epävarmuutta

Suunnitellessaan muutosta johtajat toimivat erittäin monimutkaisessa ympäristössä.

Usein suunnitteluvaiheessa johtajilla oli useita mahdollisia etenemisvaihtoehtoja, joiden joukossa valittu tie ei useinkaan näyttäytynyt johtajille itsestään selvänä.

Nämä johtajat pystyivät valitsemaan toimivan polun vaihtoehdoista ja vakuuttamaan oman organisaationsa valitusta etenemisestä.

5. Digitaalisien aihioiden ROI:n laskeminen on usein hankalaa

Erityisesti, jos yritys pyrki kasvattamaan uutta liiketoimintaa, hankkeiden tuottamien eurojen laskeminen koettiin hankalana.

Useissa organisaatioissa digitaalisille hankkeille ei heti alussa laskettu perinteisiä ROI-laskelmia, vaan laskelmat tehtiin vasta, kun uutta tuotetta oltiin viemässä markkinoille.

6. Muutoksen nopeus kasvaa koko ajan

Uudet teknologia, kuluttajien käyttäytymisen muutos, toimialarajojen madaltuminen ja muut yhtä aikaiset muutokset vaikuttavat liiketoimintaan.

Haastattelemamme johtajat kokivat, että muutoksen nopeus tulee tulevaisuudessa entisestään kasvamaan!

Kati Lehmuskoski

Olen ollut alusta asti aktiivisesti mukana Timo Savolaisen perustamassa Digitaalinen transformaatio suomeksi LinkedIn ryhmässä.

Noin puoli vuotta sitten Timo soitti minulle ajatuksestaan tehdä kirja. Ideana oli kirjoittaa positiivisessa hengessä suomalaisista johtajista ja organisaatioiden onnistuneista muutoksista.

Tässä kuusi asiaa, jotka opin johtajilta digimuutoksesta.